IP i praksis PDF Læs online еPub

IP i praksis er en bog målrettet studerende af international politik samt andre med interesse for disciplinen. Bogen er tiltænkt som et operationelt værktøj, der viser, hvordan studerende og andre interesserede kan foretage teoretisk funderede analyser af internationale politiske begivenheder og fænomener. IP i praksis er blevet til i samarbejde med førende danske forskere inden for international politik og indeholder 11 case-baserede artikler, der ud fra hver sin teoretiske tilgang, fra realisme og liberalisme til engelsk skole og poststrukturalisme, analyserer en udvalgt empirisk problemstilling. Rækken af bidragsydere tæller Georg Sørensen, Jacob Sinding Skött, Casper Sylvest, Birthe Hansen, Jens Ladefoged Mortensen, Tonny Brems Knudsen, Mikkel Vedby Rasmussen, Rens Van Munster, Lise Phillipsen, Morten Ougaard, Hans Mouritzen.IP i praksis er en samling af bidragsydernes individuelle fortolkninger og anvendelse af teorier om international politik på relevante og interessante empiriske problemstillinger, som f.eks. det arabiske forår, den humanitære intervention i Libyen, krigen mellem Georgien og Rusland samt FNs klimapolitik. Det er bogens formål at inspirere til at foretage selvstændige analyser af international politik.Bind 2 i serien Studier i global politik og sikkerhed. Seriens fagredaktion: Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og Lektor Anders Wivel, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.IndholdsoversigtForordBogens bidragsydereKapitel 1. Introduktion til IP i praksis af Liv Andersson, Ditte Friese og Gorm Kjær NielsenKapitel 2. Det liberale paradigme i IP af Georg SørensenKapitel 3. Klassisk realisme, britisk imperialisme og Folkeforbundet af Jakob Sinding SköttKapitel 4. Den liberale fordring: Folkeforbundet og klassisk IP-teori af Casper SylvestKapitel 5. Neorealismen og det arabiske forår af Birthe HansenKapitel 6. Effektiv klimaregulering uden sanktioner? Neoliberal institutionalisme, spilteori og klimaregimets konstruktionsfejl af Jens Ladefoged MortensenKapitel 7. Den Engelske Skole og den humanitære intervention i Libyen: legitimitet, dilemmaer og stormagternes rolle af Tonny Brems KnudsenKapitel 8. At begribe fred: en konstruktivistisk analyse af Mikkel Vedby RasmussenKapitel 9. Kritisk teori og international politik: migration, sikkerhed og frigørelse af Rens van MunsterKapitel 10. Diskursanalyse af Human Security af Lise PhilipsenKapitel 11. International politisk økonomi, OECD og de nye magter af Morten OugaardKapitel 12. Forklaring af udenrigspolitik af Hans Mouritzen

  • Navn: IP i praksis
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk